Jubileusz 30-lecia Szkoły Filialnej w Lechówku

Jubileusz 30-lecia Szkoły Filialnej w Lechówku

15 czerwca 2024 roku odbył się Jubileusz 30-lecia Szkoły Filialnej w Lechówku, który zgromadził mieszkańców oraz licznych gości, w tym przedstawicieli władz powiatowych i samorządowych na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Łagów panem Sławomirem Miechowiczem oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej w Łagowie panią Pauliną Dudą.

Wydarzenie to było okazją do wyrażenia wdzięczności lokalnej społeczności oraz Społecznemu Komitetowi Budowy Szkoły za ich nieoceniony wkład w powstanie tej placówki.  Uroczystość miała charakter festynu pełnego atrakcji, które umiliły czas zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Obchody jubileuszu rozpoczęły się mszą świętą i odsłonięciem tablicy pamiątkowej. Oddana została też do użytku altana, która posłuży dzieciom jako miejsce zabawy i nauki.

Na scenie wystąpiły dzieci, prezentując swoje umiejętności w różnych formach artystycznych. Ich występy spotkały się z entuzjastycznym odbiorem publiczności, która nagradzała młodych artystów gromkimi brawami. Na scenie wystąpili również  absolwenci szkoły z zachwycającym repertuarem i wykonaniem. 

W organizację festynu zaangażowali się również rodzice i członkowie Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich z Lechówka, którzy przygotowali potrawy i kiełbaski oraz występy, urzekając wszystkich obecnych swoim talentem.

Jubileusz 30-lecia Szkoły Filialnej w Lechówku był nie tylko okazją do świętowania, ale również do wspomnień i refleksji nad historią. W przemówieniach nie zabrakło wzruszających wspomnień oraz podziękowań dla tych, którzy przez lata wspierali szkołę. Wydarzenie to z pewnością pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników, podkreślając jak ważną rolę odgrywa szkoła w życiu lokalnej społeczności.

Uroczystość mogła odbyć się dzięki ogromnemu wsparciu licznych sponsorów, za co serdecznie wszystkim dziękujemy. 

Galeria: