Google Workspace


Google Workspace dla szkół i uczelni
to pakiet narzędzi i usług Google dostosowanych do potrzeb szkół, z których można korzystać na różnych platformach sprzętowych takich jak komputery, tablety, smartfony.
Dbamy o bezpieczeństwo
Dostęp do usług, aplikacji i niektórych funkcjonalności dla uczniów jest ograniczony.
W ramach konta szkolnego uczniowie Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie mogą otrzymać dostęp do usług podstawowych Google Workspace:

  • poczty elektronicznej i unikalny adres swojej skrzynki pocztowej w domenie gzslagow.edu.pl, 
  • aplikacji do tworzenia i edycji dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, formularzy i prezentacji,
  • aplikacji komunikacji, wymiany informacji i organizacji pracy,
  • aplikacji do przechowywania plików,
  • aplikacji zdalnego nauczania.

Informacje o ograniczeniach dla uczniów w Systemie Google Workspace dla szkół i uczelni


Brak możliwości zamieszczenia zdjęcia profilowego
Zdjęcie ucznia nie jest wymagane do prawidłowego działania usług i aplikacji Google Workspace, dlatego nie należy tych danych przekazywać.

Gmail - poczta elektroniczna
Dla uczniów wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail możliwe jest tylko w ramach domeny szkolnej. Za pomocą poczty elektronicznej mogą się oni kontaktować tylko z innymi uczniami i nauczycielami GZS w Łagowie posiadającymi konta w systemie Google Workspace dla szkół i uczelni w domenie gzslagow.edu.pl.

Meet - wideokonferencje
Uczniowie mogą uczestniczyć w wideokonferencjach lecz nie mogą ich tworzyć.