G Suite

G Suite dla szkół i uczelni to pakiet narzędzi i usług Google dostosowanych do potrzeb szkół, z których można korzystać na różnych platformach sprzętowych takich jak komputery, tablety, smartfony.W ramach konta szkolnego uczniowie Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie mogą otrzymać dostęp do usług podstawowych G Suite:
  • poczty elektronicznej i unikalny adres swojej skrzynki pocztowej w domenie gzslagow.edu.pl, 
  • aplikacji do tworzenia i edycji dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, formularzy i prezentacji,
  • aplikacji komunikacji, wymiany informacji i organizacji pracy,
  • aplikacji do przechowywania plików,
  • aplikacji zdalnego nauczania.


Dbamy o bezpieczeństwo
Dostęp do usług, aplikacji i niektórych funkcjonalności dla uczniów jest ograniczony.

Informacje o ograniczeniach dla uczniów »G Suite i urządzenia mobilne
Rejestrowanie własnego urządzenia z Androidem »
Korzystanie z aplikacji G Suite na urządzeniach mobilnych »