Branżowa Szkoła I StopniaKształcenie trwa 3 lata, odbywa się w klasach wielozawodowych, nauka jest bezpłatna.

Najpopularniejsze wśród uczniów zawody to:
  • mechanik pojazdów samochodowych, 
  • fryzjer, 
  • kucharz, 
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • monter sieci i instalacji sanitarnych, 
  • sprzedawca.
Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy i otrzymują wynagrodzenie od pracodawców.

Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg praktyk zawodowych jest pan mgr Zbigniew Wiącek.