Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia


Oferta kształcenia zawodowego

Zapraszamy do Branżowej Szkoły I Stopnia w Łagowie

Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem zawodowym.

Kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy:
 • kucharz, 
 • cukiernik, 
 • piekarz, 
 • przetwórca mięsa, 
 • sprzedawca, 
 • fryzjer, 
 • stolarz, 
 • monter sieci i instalacji sanitarnych, 
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 
 • betoniarz – zbrojarz, 
 • lakiernik samochodowy, 
 • blacharz samochodowy, 
 • mechanik pojazdów samochodowych, 
 • inne zawody dopuszczone przez MEN.
Jeśli wybranego przez siebie zawodu nie znalazłeś na powyższej liście – skontaktuj się z nami.

Praktyki zawodowe

Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy. Dzięki temu absolwenci posiadają już staż pracy, doświadczenie zawodowe, co jest cenione przez pracodawców.

Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg praktyk zawodowych jest pan mgr Zbigniew Wiącek.