Szkolny Klub Wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariatu przy Zespole Szkół w Łagowie swoją działalność rozpoczął
10 października 2015 roku. Wszelkim działaniom, które podejmowane są, przyświeca jedno motto: „My dla innych”. W szeregach klubu jest od 40 do  45 wolontariuszy – uczniów klas VI,VII i VIII szkoły podstawowej. Opiekunowie i uczniowie SKW tworzą wielką drużynę pasjonatów i ludzi chętnych do pracy na rzecz drugiego człowieka. Od 2015 roku Klub działa zarówno na terenie szkoły, Gminy Łagów jak i uczestniczy w ogólnopolskich akcjach charytatywnych.

Przez okres tych kilku lat pomarańczowa drużyna (nazwa od koloru koszulek)  Szkolnego Klubu Wolontariatu wzięła udział lub zorganizowała już kilkadziesiąt akcji charytatywnych, m.in. Choć raz zostań Świętym Mikołajem , Kiermasz Ozdób Świątecznych, Pola Nadziei, Znicz Pamięci, Szkolne Dotleniacze, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, W kwietniu bądź niebieski, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, Zbiórka żywności, Dzień Seniora, Nie bij mnie – kochaj mnie, Żeby wnuki pamiętały.., Góra grosza, Kup Pan Szczotkę, Opatrunek na ratunek, Winda do Nieba i wile innych.

Główne cele Szkolnego Klubu Wolontariatu
 1. Zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
 2. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego. 
 3. Stwarzanie przestrzeni dla działalności wolontariuszy poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy. 
 4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym oraz wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego.
 5. Łączenie, na poziomie szkoły, młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami, które tej pomocy oczekują. 
 6. Przygotowanie uczniów do podejmowania działań charytatywnych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego . 
 7. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, ubogich, najmłodszych itp.
 8. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
 9. Promowanie życia bez uzależnień, zasad bezpieczeństwa o siebie i innych oraz promowanie idei wolontariatu w środowisku szkolnym i lokalnym.
 10. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 11. Inspirowanie młodych ludzi do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 12. Kształtowanie wśród uczniów umiejętności zespołowego działania.