Zamieszczanie na stronie

Zamieszczanie na stronie

Jak przygotować materiały do zamieszczenia na szkolnej stronie internetowej?


W jaki sposób przygotować materiały do zamieszczenia na stronie internetowej?

NIE WOLNO PRZEKAZYWAĆ DO ZAMIESZCZANIA MATERIAŁÓW CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM BEZ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW MAJĄTKOWYCH DO UTWORU. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ I MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ GZS W ŁAGOWIE W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH, PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW NIE SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERÓW DOSTĘPNOŚCI ORAZ ZAWIERAJĄCYCH BŁĘDY PONOSI AUTOR.

Należy także pamiętać, że prawo do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku do celów edukacyjnych podczas prowadzonych zajęć nie nadaje prawa do rozpowszechniania bez zgody właściciela praw majątkowych. 

Większość zamieszczanych treści na stronie internetowej to relacje ze szkolnych wydarzeń, mając na uwadze iż administrator strony nie jest jasnowidzem materiały te należy przygotować według wytycznych zaprezentowanych poniżej.

Informacje niezbędne do zamieszczenia treści na stronie WWW
 • Data wydarzenia (dzień, miesiąc, rok).
 • Autor notatki.
  Jeśli autorami notatki są uczniowie można podać klasę do której uczęszczają oraz nauczyciela pod kierunkiem którego powstał tekst.
 • Tytuł wyświetlany na stronie (powinien być możliwie krótki).
 • Krótka i zwięzła informacja obowiązkowo zawierająca datę wydarzenia (dzień, miesiąc, rok) - kilka zdań o tym co się wydarzyło, gdzie, kiedy, kto uczestniczył, kto organizował.
  Tekst powinien być podzielony na dwie części: wprowadzenie (zawierające maksymalnie 2-3 zdania) i kontynuację (zawierającą dalszy ciąg treści).
  Powinna być napisana przez nauczycieli lub uczniów naszej szkoły.
 • Aby zachować jednolity wygląd strony, zdjęcie lub grafika na stronę główną powinna mieć orientację poziomą, proporcje boków 16:9 (np. rozmiar 1600x900 pikseli, 1280x720 pikseli, 1200x675 pikseli, 800x450 pikseli).
 Materiały dodatkowe nieobowiązkowe, przesyłane lub nie zależnie od uznania autora
 • Zdjęcia lub inne elementy graficzne zasadne dla relacji wydarzenia, wykonane przez nauczycieli lub uczniów naszej szkoły należy przesyłać tylko e-mailem jako niespakowane załączniki, w formacie jpg lub png. NIE WSTAWIAĆ BEZPOŚREDNIO DO DOKUMENTU
 • Można podać autora zdjęć, wówczas ta informacja również zostanie zamieszczona.

Jak przygotować materiały do zamieszczenia na stronie WWW?
Tekst można przygotować za pomocą edytora tekstu Word wchodzącego w skład pakietu Microsoft Office lub innego np. darmowego edytora Writer z  pakietu biurowego Libre Office lub Open Office.

W pierwszym wierszu należy umieścić tytuł artykułu, w drugim wierszu dane autora artykułu (Autor: Imię Nazwisko), a dopiero poniżej jego treść.

Notatkę należy przygotować tak, aby zawierała tylko sam tekst wyrównany do lewego marginesu bez formatowania, bez wstawiania zdjęć, tabelek, elementów graficznych i innych ozdobników.

Nie formatować tekstu spacjami, stosować pojedyncze spacje.

Nie stosować wcięć na początku akapitów, akapity oddzielać za pomocą pustego wiersza.

Zamiast znaków cudzysłowu nie stosować podwójnych przecinków lub podwójnych apostrofów.

Dla zachowania jednolitego wyglądy strony nie stosować kursywy zamiast znaków cudzysłowu.

Przed przecinkiem, średnikiem czy kropką nie umieszczać spacji.

Należy właściwie stosować myślniki i łącznik.

Dokumenty obszerne lub zawierające tabelki albo nietypowe formatowanie będą zamieszczane jako pliki do pobrania.

Przekazanie do zamieszczenia tekstu jako obraz nie spełnia kryteriów dostępności.

W jaki sposób dostarczyć przygotowane materiały?
Wszystkie materiały przesłać e-mailem jako niespakowane (tzn. bez wykorzystania takich programów jak ZIP, RAR, itp.) załączniki na adres administratora strony internetowej. Należy przestrzegać zasady aby w jednym e-mailu przesyłać tylko materiały dotyczące jednego wydarzenia (nie łączyć różnych wydarzeń w jednym e-mailu).
e-mail: strona@gzslagow.edu.pl


Jakie treści mogę przesłać do zamieszczenia?
Wszystko co dotyczy życia i funkcjonowania szkoły, służy budowaniu pozytywnego wizerunku, jest zgodne zasadami pisowni języka polskiego oraz zgodne z obowiązującym w Polsce prawem i zasadami współżycia społecznego.

Czy wszystkie dostarczone materiały zostaną zamieszczone?
Materiały co do których będą zachodziły wątpliwości iż mogą naruszać prawo własności intelektualnej (prawo autorskie i prawa pokrewne) lub inne zasady polskiego prawa, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, zawierające treści szkodzące wizerunkowi szkoły czy niewłaściwe dla uczniów, nie będą zamieszczane.