Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2023/24

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2023/24

 Przebieg zakończenia bieżącego roku szkolnego:

8:00 – msza święta w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Łagowie. 

9:00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego w hali gimnastycznej – uczniowie klas I- III, 

           spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych – uczniowie klas IV – VIII i szkoły

           branżowej. 

10: 00 - uroczyste zakończenie roku szkolnego w hali gimnastycznej - uczniowie klas 

             IV - VIII i szkoły branżowej, 

            spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych -  uczniowie klas I- III.

11:15- uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkole Filialnej w Lechówku.