Kręgle czy laserowa arena?

Kręgle czy laserowa arena?

Autor: Jolanta Świt

16 marca uczniowie klasy 6a i 6b wzięli udział w wyjeździe do kręgielni MK Bowling Kielce i areny laserowej Laser Game w Galerii Echo. 

Apel – szkolne podsumowania

Apel – szkolne podsumowania

Autor. Elwira Wrona

17 marca odbyły  się  dwa apele szkolne – jeden dla klas młodszych, drugi – dla starszych. Obydwa miały na celu przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole, kulturalnego odnoszenia się wobec siebie, ale przede wszystkim podsumowane zostały konkursy, wręczone nagrody, podziękowania. 

Zajęcia integracyjne klasy VIIb

Zajęcia integracyjne klasy VIIb

Autorzy: Barbara Sadłowska, Anna Kotwa

W dniu 14 marca 2023 r. uczniowie klasy VIIb uczestniczyli w zajęciach integracyjnych na Świetlicy Środowiskowej w Łagowie, które zostały przygotowane przez panią Urszulę Sławską. 

Ósmoklasiści w poszukiwaniu swej ścieżki kariery

Ósmoklasiści w poszukiwaniu swej ścieżki kariery

Autor: Grzegorz Bera

W ramach zajęć doradztwa zawodowego uczniowie klas ósmych z trzech szkół naszej gminy – Łagowa, Starej Zbelutki, Piotrowa wybrali się do Komendy Miejskiej Państwowej  Straży Pożarnej w Kielcach.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Autor: Opiekunowie SKW

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001 roku. Jest on obchodzony 23 lutego. W naszej szkole z inicjatywy Szkolnego Klubu Wolontariatu już po raz trzeci wspólnie z pedagogami szkolnym p. Anną Kotwą i p. Agnieszką Jakubczyk podjęliśmy szereg działań, które miały na celu upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych. 

XXXI Tydzień Kultury Języka

XXXI Tydzień Kultury Języka

Autor: Elwira Wrona

Motyw przewodni tegorocznego projektu brzmi: Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła (Wisława Szymborska).

Główna idea projektu polega na stworzeniu jak najliczniejszemu gronu odbiorców (przede wszystkim uczniom ze wszystkich poziomów edukacyjnych) możliwości uczestnictwa w ciekawych spotkaniach z językiem polskim.