Patron

Patron
Bataliony Chłopskie to zbrojna i konspiracyjna organizacja powstała pod okupacją niemiecką w 1940 r. Jej pierwotna nazwa brzmiała Chłopska Straż. W szczytowym okresie II wojny światowej liczyła ponad 160 tysięcy żołnierzy. Głównym celem tej organizacji była obrona ludności polskiej wsi przed terrorem i eksploatacją gospodarczą okupanta. Bataliony Chłopskie poprzez swoją aktywną i liczną działalność zapisały się znacząco w kartach historii Kielecczyzny, a także naszej gminy Łagów.

W 1976 r. decyzją władz i społeczności lokalnej Bataliony Chłopskie zostały uhonorowane  patronatem Szkoły Podstawowej w Łagowie.