„TWÓJ SUKCES”

„TWÓJ SUKCES”

Centrum Integracji Społecznej w Kielcach ZAPRASZA DO UDZIAŁU  W PROJEKCIE         „TWÓJ SUKCES” .

Zapraszamy osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie Miasta Kielce oraz Powiatu Kieleckiego, zarejestrowane w Miejskim/Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach.

KORZYŚCI
1. Co miesięcznie wypłacane świadczenie integracyjne w wysokości 1790,30 zł netto
(na rękę); pierwszy miesiąc – okres próbny
2. Gwarancja uczestnictwa w programie przez okres 12  miesięcy 
3. Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w warsztatach: catering biznesowym, porządkowym, krawieckim, stolarskim
4. Przez cały okres uczestnictwa w programie opłacane są składki rentowo – emerytalne , tj. okres pobytu w projekcie wlicza się do lat pracy niezbędnych do wyliczenia emerytury
5. Możliwość bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym,  psychologiem, pracownikiem socjalnym, prawnikiem i terapeutą ds. uzależnień  oraz uczestnictwo w zajęciach grupowych
6. Możliwość odbycia praktyk zawodowych u wybranego pracodawcy
7. Bezpłatne badania lekarskie oraz szkolenie BHP na danym stanowisku ważne przez rok
8. W  RAMACH  PROJEKTU  ZAPEWNIAMY:
* Odzież ochronną 
* Bilety do kina 
* Ubezpieczenie NNW
* Bezpłatne badania  sanitarno – epidemiologiczne dla uczestników warsztatu catering biznesowy

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

OSOBA:
* zarejestrowana w Miejskim lub Powiatowym Urzędzie Pracy jako BEZROBOTNA – warunek konieczny   ORAZ:
* długotrwale bezrobotna (okres rejestracji w urzędzie pracy min. 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat)   LUB
* niepełnosprawna bez dochodu   LUB
* bezdomna – posiadanie statusu osoby bezdomnej   LUB
* po zakładzie karnym    LUB
* po zakończonej terapii uzależnień lub w jej trakcieLUB
* osoba posiadająca status uchodźcy

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty
2. Zaświadczenie z Miejskiego lub Powiatowego Urzędu Pracy dokumentujące historię zarejestrowania w ww. urzędzie (z ostatnich 24 miesięcy) potwierdzające status osoby BEZROBOTNEJ
3. W przypadku osoby niepełnosprawnej – orzeczenie o niepełnosprawności 
4. W przypadku osoby bezdomnej – zaświadczenie z MOPR Dział ds. bezdomności lub schroniska
5. W przypadku osoby po zakładzie karnym – zaświadczenie zwolnienia 
z zakładu karnego
6. W przypadku osoby uzależnionej – zaświadczenie o odbyciu terapii uzależnień lub odbywaniu jej w trakcie
7. Nr konta bankowego
8. CV

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do 
Centrum Integracji Społecznej ul. Wesoła 54 (wejście od ul. Jana Pawła II), 25-363 Kielce
pokój nr 1 lub 7 tel. 510 - 260 - 978 , 728 - 909 - 183
Czynne: pon. - pt.w godz. 7.00 – 15.00

Projekt „TWÓJ SUKCES” - program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych      
wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce.