Projekt językowy– Exchanging Christmas Cards

Projekt językowy– Exchanging Christmas Cards

     W grudniu 2023 r. 9 uczniów klasy 4b naszej szkoły miało szansę na wymianę kartek świątecznych w ramach projektu językowego.

Partnerem projektu są dzieci uczące się języka angielskiego w szkole podstawowej w Radviliskio Grazinos na Litwie. Realizacja projektu polegała na samodzielnym przygotowaniu kartek świątecznych w języku angielskim oraz napisaniu listu o sobie i swoich zainteresowaniach i ich wymianie z uczniami z Litwy. Świąteczne kartki oraz listy zostały wysłane pocztą. Koordynatorem projektu ze strony litewskiej jest Pani Audrone Dailidoniene, która wyraziła chęć dalszej współpracy z naszą szkołą. Projekt miał na celu rozwinięcie kreatywności uczniów, doskonalenie umiejętności pisania w języku angielskim oraz poznanie innej kultury. Mam nadzieję, że zmotywuje on również uczniów do nauki języka angielskiego.

Koordynator projektu: Małgorzata Rugała

Galeria: