„ZNICZ PAMIĘCI”

„ZNICZ PAMIĘCI”

 26 października 2023 roku na Cmentarzu Parafialnym w Łagowie odbyła się już po raz dziewiąty akcja „Znicz pamięci”, której celem było uporządkowanie  zaniedbanych grobów, by w ten sposób uczcić pamięć o zmarłych, których nagrobkami z różnych powodów już nikt się nie zajmuje. 

   W tym dniu wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu pod opieką p. Małgorzaty Rugały, 
p. Małgorzaty Woźniak- Gulińskiej, p. Ewy Rycąbel, p. Agnieszki Jakubczyk i p. Jolanty Świt, zadbali o opuszczone i zarośnięte mogiły znajdujące się  na cmentarzu, Pomnik Nieznanego Żołnierza oraz pomniki odnowione dzięki środkom zebranym podczas corocznych kwest. Do akcji, jak co roku, przyłączyli się również uczniowie  Szkoły Filialnej w Lechówku, którzy 24 października 2023 roku pod opieką p. Małgorzaty Zielonki oraz p. Beaty Zacharskiej zadbali o miejsce pamięci narodowej- pomnik rozstrzelanych przez okupanta, który znajduje się w Złotej Wodzie. W sobotę 28 października 2023 roku została także uporządkowana przez naszego ucznia z klasy 6b Patryka Gulińskiego pamiątkowa mogiła pomordowanych  przez Niemców mieszkańców w Orłowinach. Chcemy serdecznie podziękować Panu Robertowi Kołbucowi z Lechówka, który ofiarował kwiaty na Pomnik Nieznanego Żołnierza oraz wszystkim uczniom oraz ich rodzicom, którzy ofiarowali znicze na porządkowane groby. W tym roku zebraliśmy łącznie 348 zniczy, które oświetliły zapomniane mogiły. 

 Autor: Jolanta Świt

Galeria: