Ślubowanie klas pierwszych.

Ślubowanie klas pierwszych.

27 października 2023  roku w szkole podstawowej odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. 

Pierwszaki, w obecności zaproszonych gości  na czele z p. burmistrzem Pawłem Marwickim  oraz dyrektorem szkoły p. Zdzisławem Zwolińskim, po przedstawieniu swoich talentów:  pięknej recytacji wierszy i zaśpiewaniu piosenek złożyli uroczyste  ślubowanie, przyrzekając, że będą dbać o honor szkoły i klasy, a swoją postawą będą sprawiać radość rodzicom i wychowawcom.  Następnie zostali symbolicznie pasowani  na uczniów i przyjęci w poczet społeczności szkolnej. Zaproszeni goście oraz przedstawiciele Rady Rodziców złożyli uczniom klas pierwszych życzenia powodzenia w nauce, wytrwałości i osiągania jak najlepszych wyników. Rodzice pierwszoklasistów  wręczyli na ręce p. dyrektora Z. Zwolińskiego sadzonkę dębu, by wspólnie zasadzili drzewko w pobliżu szkoły i obserwowali jego wzrost. To był bardzo waży dzień dla pierwszoklasistów , którzy od tego momentu stali się  „pełnoprawnymi”  uczniami i  rozpoczęli swoją szkolną karierę.  Życzymy im powodzenia.

 Galeria: