Cyberbezpieczeństwo – to kwestia świadomości

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa

W październiku 2023 roku społeczność Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie wzięła udział w 11 edycji Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (ECSM). Tegoroczna  edycja skupiała się na zagadnieniach związanych z inżynierią społeczną (socjotechniką), czyli wykorzystaniu przez przestępców różnych technik manipulacji wymierzonych w użytkowników Internetu.

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa i Komisja Europejska wspierają wydarzenia na temat bezpieczeństwa w sieci, organizowane we wszystkich krajach członkowskich UE. W Polsce koordynatorem kampanii, od początku jej funkcjonowania jest Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy.

W ramach udziału w kampanii ECSM nasi uczniowie dowiedzieli się, czym jest inżynieria społeczna i jak się przed nią chronić. Poznali podstawowe elementy socjotechniki, takie jak phishing (przestępstwo w którym ktoś podszywa się pod kogoś innego, żeby zdobyć Twoje dane), smishing (SMS phishing) czy vishing (wykorzystanie telefonii do przeprowadzania ataków phishingowych), a także sposoby na ich rozpoznanie i uniknięcie.

Omówiono także inne zagrożenia, takie jak włamania do systemów komputerowych, wyłudzanie danych osobowych, rozprzestrzenianie wirusów komputerowych i złośliwego oprogramowania czy cyberbullying (agresja elektroniczna, elektroniczna przemoc rówieśnicza).

Udział w kampanii ECSM jest cennym doświadczeniem, które pozwoliło zwiększyć świadomość w zakresie cyberbezpieczeństwa wśród uczniów, aby mogli podejmować skuteczne działania w celu ochrony siebie i swoich danych.

Autor: Daria Kosztowniak

Galeria: