Pasowanie na przedszkolaka i ślubowanie klasy pierwszej w Szkole Filialnej w Lechówku.

Pasowanie na przedszkolaka i ślubowanie klasy pierwszej w Szkole Filialnej w Lechówku

20 października 2023r w Szkole Filialnej w Lechówku panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie, rodzice, nauczyciele, Dyrektor szkoły p. Zdzisław Zwoliński oraz zaproszeni goście Burmistrz Miasta i Gminy Łagów p. Paweł Marwicki oraz Sekretarz p. Małgorzata Sitarz wzięli udział w Ślubowaniu kl. I, Pasowaniu na przedszkolaka oraz akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęły występem przedszkolaki, którzy wykazali się doskonałą znajomością obowiązujących ich zasad oraz wykonały układ taneczny. Następnie uczennice klasy I bez większych trudności zaliczyły egzamin przygotowany przez starszych kolegów i koleżanki, co pozwoliło im wstąpić w poczet uczniów GZS w Łagowie. W słowach ślubowania dziewczyny przyrzekły, że będą marzyć i uśmiechać się każdego dnia. Dyrektor szkoły p. Zdzisław Zwoliński dokonał pasowania uczniów i przedszkolaków. W ostatniej części uroczystości najstarsi wychowankowie uczniowie kl. II i III wyśpiewali dla swoich nauczycieli życzenia, a w prezencie z okazji DEN w zabawnym skeczu wysłali Dyrekcję szkoły oraz swoich wychowawców i personel na wczasy all inclusive na Majorkę. Święto zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.