Ósmoklasiści w poszukiwaniu swej ścieżki kariery

Ósmoklasiści w poszukiwaniu swej ścieżki kariery

Autor: Grzegorz Bera

W ramach zajęć doradztwa zawodowego uczniowie klas ósmych z trzech szkół naszej gminy – Łagowa, Starej Zbelutki, Piotrowa wybrali się do Komendy Miejskiej Państwowej  Straży Pożarnej w Kielcach.

Pierwsza część spotkania – dotycząca wykształcenia, kwalifikacji, stylu pracy, ścieżki awansu – odbyła się z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej w Kielcach i rzeczniczką Komendy Miejskiej Państwowej  Straży Pożarnej w Kielcach.

Po części teoretycznej, prezentacjach, nadeszło praktyczne sprawdzenie, poznanie się z wozami, samochodami strażackimi. Ósmoklasiści obejrzeli  cały tabor ratowniczo-gaśniczy bazy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Emocji, deklaracji, zachwytów i chęci pracy w tych zawodach moc. Czas pokaże. Ci młodzi ludzi szukają, rozmawiają, badają. 

Na koniec integracyjnego wyjazdu uczniowie zjedli amerykański obiad w bazie McDonald’s.

Galeria zdjęć »