Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Autor: Opiekunowie SKW

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001 roku. Jest on obchodzony 23 lutego. W naszej szkole z inicjatywy Szkolnego Klubu Wolontariatu już po raz trzeci wspólnie z pedagogami szkolnym p. Anną Kotwą i p. Agnieszką Jakubczyk podjęliśmy szereg działań, które miały na celu upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych. 

23 lutego 2023 roku na korytarzach szkolnych zostały zawieszone gazetki informacyjne zarówno z numerami alarmowymi, pod którymi specjaliści udzielają pomocy oraz wskazówki dla rodziców, jak rozpoznawać objawy depresji, czym w ogóle jest depresja oraz gdzie szukać pomocy dla swojego dziecka. 

Od 27 lutego do 10 marca 2023 roku w ramach godzin wychowawczych przez pedagogów szkolnych zostały przeprowadzone warsztaty na temat depresji dla uczniów klas IV – VIII. Celem tych zajęć było wyposażenie uczniów w wiedzę i uświadomienie im, że depresja to nie to samo co spadek nastroju i chwilowe pogorszenie samopoczucia. To poważna choroba, która negatywnie wpływa na wiele aspektów życia. Nasi uczniowie muszą być świadomi, że na depresję zachorować może każdy, niezależnie od wieku, płci i sytuacji materialnej. Coraz częściej choroba ta odnotowywana jest wśród dzieci i młodzieży, dodatkowo okres izolacji społecznej spowodowany Covid-19 nasilił stany depresyjne nawet u najmłodszych. Uczniowie również muszą wiedzieć, gdzie mogą szukać pomocy, z kim mogą porozmawiać i kto będzie dla nich wsparciem. 

Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w 2030 roku choroba ta będzie na pierwszym miejscu w rankingu najczęstszych chorób. Szacunkowe dane wskazują, że na całym świecie z depresją zmaga się 320 mln ludzi, z kolei w Polsce jest to około 1,5 mln osób.

W przypadku depresji należy szukać pomocy w następujących placówkach:

  • Poradnie Zdrowia Psychicznego,
  • Centra Zdrowia Psychicznego,
  • Ośrodki Interwencji Kryzysowej,
  • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (dla dzieci i młodzieży),

lub pod numerami zaufania:

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI 116 111

116 111 to pierwszy bezpłatny i ogólnopolski telefon zaufania dla młodych ludzi, który prowadzi Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”. Z konsultantami Telefonu Zaufania 116 111 można się podzielić swoimi troskami i problemami. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 jest czynny codziennie od 12:00 do 22:00, a z jego konsultantami można się również skontaktować wysyłając anonimową wiadomość online przez www.116111.pl.

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800121212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka jest bezpłatny i czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 20:00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20:00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania na pewno oddzwoni. Psycholodzy, pedagodzy, a także prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom. Pod numer interwencyjny również osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci. 

TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI 800 100 100

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100 prowadzi Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”. To  bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna oraz online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Galeria zdjęć »