XXXI Tydzień Kultury Języka

XXXI Tydzień Kultury Języka

Autor: Elwira Wrona

Motyw przewodni tegorocznego projektu brzmi: Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła (Wisława Szymborska).

Główna idea projektu polega na stworzeniu jak najliczniejszemu gronu odbiorców (przede wszystkim uczniom ze wszystkich poziomów edukacyjnych) możliwości uczestnictwa w ciekawych spotkaniach z językiem polskim.

XXXI edycja projektu Tydzień Kultury Języka skupia uwagę na szeroko pojętej sztuce czytania. Noblistka Wisława Szymborska stwierdziła, że Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Czytanie umożliwia stawianie pytań, gdyż Nie ma pytań pilniejszych od pytań naiwnych. Dzięki ich stawianiu i poszukiwaniu na nie odpowiedzi rozwijamy się w sferze intelektualnej, emocjonalnej i duchowej. Tak kształtowane kompetencje czytelnicze na ogół doprowadzają nas do wniosku, że Nie umiem się nadziwić, namilczeć się temu i uświadamiają, że Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.

Organizatorzy projektu zachęcają, aby umiejętność czytania kształtować na podstawie tekstów i dokonań wybitnych postaci uznanych przez Sejm i Senat RP za Patronów 2023 roku. Wśród nich znajdują się, m.in. Aleksander Fredro, Maurycy Mochnacki, Mikołaj Kopernik, Jan Matejko, Wisława Szymborska, Włodzimierz Przerwa-Tetmajer. Rok 2023 to także rok Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego.

Miejmy nadzieję, że tegoroczny Tydzień Kultury Języka, ukazując przyjemność czytania i zwracając szczególną uwagę na kulturę i poprawność języka ojczystego, zachęci uczniów do rozwijania kompetencje czytelniczych i językowych. 

Od poniedziałku uczniowie naszej szkoły mogą wziąć udział w następujących konkursach:

  • krasomówczym,
  • literackim,
  • quizie językowym,
  • frazeologicznym,
  • mitologicznym,
  • recytatorskim.

Inauguracja projektu w naszej placówce zostanie uświetniona występem uczniów klasy IV pod kierunkiem pana Wiesława Nawrockiego. Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli – 13 marca po pięciu lekcjach na II piętro budynku naszej szkoły.

Szczegółowe informacje o w/w konkursach można uzyskać u nauczycieli polonistów i bibliotekarzy.

Zachęcamy do czynnego udziału w XXXI Tygodniu Kultury Języka.