Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

Autor: Justyna Duda

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Łagowie odbyły się w tym roku szkolnym w ramach akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej „Samorządy mają głos!”. Właściwie przygotowane i przeprowadzone wybory to zarówno pierwszy krok do dobrze działającego samorządu uczniowskiego, ale również święto demokracji w szkole. 

W pierwszej kolejności powołana została Szkolna Komisja Wyborcza na czele z przewodniczącym. W skład Komisji Wyborczej wchodził jeden przedstawiciel z każdej klasy IV – VIII oraz szkoły branżowej. Na zebraniu w/w komisji 23 września 2022 r. opiekunowie Samorządu Uczniowskiego zapoznali członków komisji z ich obowiązkami wynikającymi z pełnionych funkcji. 

Od 26 września ruszyła kampania wyborcza. Kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego przygotowali plakaty przedstawiające ich programy wyborcze, w których opisali pomysły odnośnie działalności Samorządu Uczniowskiego. Wszystkie plakaty uczniów zostały wywieszone na II piętrze szkoły. Uczniowie klas VII – VIII wybierali trzech kandydatów z każdej klasy, natomiast uczniowie klas IV – VI i szkoły branżowej – dwóch kandydatów z każdej klasy. 

Do Rady Samorządu Uczniowskiego zostali powołani uczniowie z największą ilością głosów. Z klas IV – VI i szkoły branżowej po jednym kandydacie z każdej klasy, natomiast z klas VII – VIII po dwóch kandydatów z każdej klasy. 

30 września 2022 roku odbyły się wybory. Uczniowie głosowali od 8:00 do 10:30 na I piętrze szkoły. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. Zanim uczniowie oddali głos, musieli podpisać listę potwierdzającą odbiór karty wyborczej u członków Szkolnej Komisji Wyborczej. Po zakończonych wyborach głosy zostały wyciągnięte z urn i dokładnie policzone, pod okiem opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Następnie został spisany protokół, a wyniki powieszone na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego. Na pierwszym spotkaniu Rady Samorządu Uczniowskiego zostanie wybrany przewodniczący, zastępca oraz sekcje szkolne.

Od października nowo wybrana Rada Samorządu Uczniowskiego zabiera się do działania i realizacji swoich pomysłów. 

Galeria zdjęć »