Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie

Autor: Małgorzata Zielonka

Narodowe Czytanie jest doskonałą okazją do spotkania z najwspanialszymi pozycjami literatury polskiej. 

Wraz z początkiem roku szkolnego 3 września uczennice Szkoły Filialnej w Lechówku Milena Gadowska, Kinga Rządkowska i Natalia Zaleś wzięły udział w XI edycji Narodowego Czytania w Gminie Łagów zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łagowie pod kierunkiem p. Małgorzty Gadowskiej-Skibińskiej.

Uczennice wzorowo przeczytały wiersz „Rękawiczka” A. Mickiewicza. 

W nagrodę z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Łagów otrzymały upominki.

Narodowe Czytanie