XXX Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim

XXX Tydzien Kultury Języka w województwie świętokrzyskim 14 – 19 marca 2022 r.

Autor: Elwira Wrona

XXX Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim 14 – 19 marca 2022 r.

Motyw przewodni projektu: Czerp mądrość od autorytetów, ale ufaj sobie.

W Jubileuszowym Tygodniu Kultury Języka chcemy skupić uwagę uczennic i uczniów na autorytetach, których wkład w polską kulturę i naukę jest nieoceniony. Pragniemy, aby kontakt z wielkimi postaciami dostarczył dzieciom i młodzieży refleksji, przemyśleń i inspiracji. i osiągnięć innych, kształtowali własną tożsamość i kreowali swoją przyszłość.

W 2022 roku Senat i Sejm RP uczcili niezwykłych Polaków, którzy mogą stać się dla młodych ludzi autorytetami.

Są nimi: Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz, Józef Wybicki – uhonorowani przez Sejm RP; Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Ignacy Łukasiewicz i Bruno Schulz - uhonorowani przez Senat RP.

Ponadto rok 2022 został uznany Rokiem Romantyzmu Polskiego (w uchwale Sejmu przypomniano, że w tym roku przypada 200. rocznica pierwszego wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza, a także zaznaczono, iż pamięć romantyzmu polskiego jest  pamięcią najważniejszych znaków określających narodową tożsamość; Ballady i romanse będą również lekturą Narodowego Czytania).

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włącza się również w tym roku  w obchody Tygodnia  Kultury Języka. W tym roku z opóźnieniem -  ze względu na Światowy Tydzień Matematyki. 

 Od poniedziałku 20 marca  proponujemy Wam – drodzy Uczniowie następujące konkursy:

  • Literacki Mój autorytet, wzór do naśladowania.
  • Językowy skrętacze językowe.
  • Quiz językowy, w którym uczniowie na każdym poziomie będą mogli wykazać się znajomością naszego ojczystego języka,
  • Frazeologiczny – można wziąć w nim udział codziennie w bibliotece szkolnej.

Wszystkie konkursy przeznaczone są dla uczniów klas IV -  VIII; będą przeprowadzane,  rozstrzygane osobno  dla każdego  z poziomów wiekowych.

Szczegółowe informacje uzyskacie od nauczycieli polonistów.

Zapraszamy do udziału w w/w konkursach.