Wyjazd do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach

Wyjazd do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach

Autorzy: Opiekunowie klasy VIa i VIb

18 marca 2022 r. młodzież z klas VI wyjechała do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach. Podczas zwiedzania wystawy, na której znajduje się aż 28 interaktywnych stanowisk do samodzielnego eksperymentowania, uczniowie dowiedzieli się, czym jest energia oraz jak jest wykorzystywana. 

Poznali odnawialne i nieodnawialne źródła energii. Swoją wiedzę na temat źródeł energii elektrycznej mogli utrwalić podczas oglądania filmu w sali kinowej. Na wystawie młodzież miała również możliwość samodzielnej obsługi maszyn prostych takich jak wielokrążek czy kołowrót. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko, na którym uczniowie poznawali pracę wiertnicy. 

Następnie młodzież uczestniczyła w warsztatach naukowych dotyczących zjawiska luminescencji. Każdy uczeń miał możliwość wykonania różnego rodzaju ciekawych doświadczeń i eksperymentów związanych z tym tematem. Młodzież poznała kilka nowych terminów np. eskulina, fluorescencja. 

Podróż do magicznego świata nauki zachęciła uczniów do poznawania i lepszego zrozumienia otaczającego świata. Świat przyrody i nauki jest ekscytujący, dlatego warto pogłębiać swoją wiedzę na jego temat.

Opiekunowie klasy VIa i VIb

Galeria zdjęć »