Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W ramach obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia zostały przeprowadzone następujące działania:

  1. Tygodniowe przygotowania w ramach którego nauczyciele pokazywali jak powtarzać tabliczkę mnożenia z wykorzystaniem różnych aplikacji, gier planszowych i zabaw w grupach - np: Ja mam, kto ma?
  2. Finał odbył się 04.10.2021 kiedy to na rozpoczęcie zajęć został przeprowadzony egzamin pisemny zamieszczony na stronie organizatora. Później na lekcjach matematyki rozwiązywaliśmy zadania z tabliczką mnożenia w tle. 
  3. Koordynatorzy projektu przygotowali dwa konkursy propagujące znajomość tabliczki mnożenia:
    - pierwszy konkurs łamigłówek do przeprowadzenia, którego wykorzystaliśmy materiały ze strony organizatora.
    - drugi, na grę planszowa pomagającą utrwalić tabliczkę mnożenia i dzielenia.
  4. Uczniowie klas młodszych również obchodzili Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie rozwiązywali karty pracy i  zdawali egzamin ze znajomości w zakresie adekwatnym do wieku. Wynik swoich prac wkleili do zeszytów.
  5. Za przeprowadzenie akcji odpowiadało pięciu nauczycieli. W obchodach wzięło udział 258 uczniów z klas 3-8. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w obchodach matematycznego święta. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

Justyna Duda
Monika Mróz-Nowak
Urszula Strzelecka
Małgorzata Gadowska
Mirosław Gadowski

Galeria zdjęć »