Klasa sportowa ślubuje…

Klasa sportowa ślubuje

Autor: Justyna Duda

8 października w naszej szkole po raz kolejny miała miejsce doniosła uroczystość -   uczniowie klasy IV sportowej ślubowali:

  • godnie reprezentować szkołę,
  • zawsze postępować zgodnie z duchem fair play,
  • z szacunkiem odnosić się do pokonanych,
  • z godnością przyjmować porażki,
  • uczciwie, sumiennie i systematycznie trenować. by nieustannie rozwijać swoje sportowe talenty i umiejętności.

W ślubowaniu uczestniczyli: dyrektor pan Zdzisław Zwoliński, zastępcy dyrektora pani Ewa Mikulko i pan Mirosław Gadowski,  burmistrz Miasta i Gminy Łagów pan Paweł Marwicki, przewodnicząca komisji oświaty pani Zuzanna Grochowina, kierownik Centrum Usług Wspólnych pani Luiza Szyndlerewicz,  radna- Hanna Ozdoba.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością rodzice uczniów. 

Młodzi sportowcy otrzymali stroje sportowe i nominację na ucznia klasy sportowej.

Za przygotowanie ślubowania i krótkiej części artystycznej odpowiedzialni byli: 

trenerzy: pan Jan Bąk i pan Adam Stępień, 

wychowawca Justyna Duda 

i pani Elwira Wrona.

Galeria zdjęć »