2 Maja Dzień Flagi Państwowej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą

Flaga
Święto to ustanowiono 20 listopada 2004r., ale 2 maja upamiętnia zatknięcie przez polskich żołnierzy naszej flagi na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie w 1945r.

Polska jest jednym z 6 państw na świecie posiadających najstarsze godło, starsze od barw narodowych. W 1295r. Przemysł II król Polski (bardzo okrojonej wówczas) sprawił sobie pieczęć z orłem oraz napisem: „Bóg przywrócił Polakom zwycięskie znaki”. Bieli i czerwieni użył też do ozdobienia katedry gnieźnieńskiej podczas koronacji.

Od wizerunku orła na czerwonym polu wywodzą się barwy flagi polskiej. Zgodnie z zasadami heraldyki pas górny reprezentuje białego orła a dolny czerwony kolor tarczy herbowej.
Co one oznaczają? Kolor biały reprezentuje srebro, lub wodę a w wartościach duchowych - czystość. Czerwień symbolizuje ogień a z cnót odwagę i waleczność.

Jednak za ptaka umieszczonego w naszym godle można uznać aż 9 gatunków, np. bielika, orła przedniego, orła cesarskiego, orła stepowego, itp. Wynika to z faktu, że przez wieki wizerunek ptaka był mocno stylizowany. 

Godło i barwy narodowe są prawnie chronione i za ich znieważanie grozi kara. 
Dlatego gdy flaga ulegnie zniszczeniu, nie wolno jej wyrzucać, lecz należy ją rozciąć by rozdzielić barwy i spalić.

Ozdabiając nasze domy barwami narodowymi dajemy dziś wyraz patriotyzmu i oddajemy hołd wszystkim poległym w latach wojen, zaborów i walki w obronie Ojczyzny oraz podkreślamy naszą narodową tożsamość.

Nauczyciele historii