1 Maja - Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

1 Maja
Święto upamiętnia wydarzenia z Chicago w 1886r., gdy  w pierwszych dniach maja robotnicy zorganizowali  strajki o 8 godzinny dzień pracy oraz stanęli w obronie zwolnionych współtowarzyszy (w jednej z fabryk właściciel chcąc zmodernizować swój zakład zwolnił wszystkich pracowników i zatrudnił nowych). Podczas tych wydarzeń zginęło wiele osób, wobec niektórych orzeczono karę śmierci.

Pierwsze obchody pierwszomajowe zorganizowały takie państwa jak: Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Belgia.

W Polsce znajdującej się pod zaborami obchody rocznicy wydarzeń z Chicago były nielegalne i zawsze kończyły się aresztowaniami. Podobnie było w okresie międzywojennym, gdy Polska odzyskała niepodległość.

W czasach PRL  władze uczyniły 1 maja świętem państwowym i tak jest do dziś. W czasach komunistycznych było to święto poparcia dla rządzącej partii, ale gdy powstał NSZZ Solidarność, jej działacze organizowali w tym dniu swoje demonstracje.

W 1955r. Papież Pius XII wprowadził na ten dzień nowe święto: Józefa Robotnika (lub Rzemieślnika), jako alternatywę dla laickiego Święta Pracy.

Nie wszędzie święto to jest obchodzone 1 maja. W Ameryce Północnej w pierwszy weekend września obchodzi się Labour Day, a w Australii np. w różnych stanach święto  pracy obchodzone jest w różnych dniach roku.

Nauczyciele historii