Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 Maja
Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone w roczncę uchwalenia Konstytucji 3 Maja (w 1791r.) - pierwszej w Europie i drugiej na świecie.
Polskim świętem ustanowiono je już dwa dni, po uchwaleniu Ustawy Rządowej, potem przywrócił je sejm w 1919. W czasach PRL nie wolno było czcić tej rocznicy i obecnie w tym brzmieniu święto ustnowił sejm w 1990r.

Uchwalenie konstytucji było owocem prac Sejmu Wielkiego (Czteroletniego) obradującego w latach 1788-1792. Ale też był to efekt spisku dokonanego przez stronnictwo patriotyczne w drodze zamachu stanu. Innej drogi król i grupa zaufanych mu ludzi na ratowanie ojczyzny nie widzieli. 
Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj – współautorzy dokumentu- nazwali Konstytucję „Ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. Podczas jej uchwalania Zamek Królewski był pilnie strzeżony przez Gwardię Królewską dowodzoną przez księcia Józefa Poniatowskiego. Na sali obecnych było 182 posłów z 500. Reszta wyjechała nie wiedząc o niczym, na przerwę świąteczną. 72 posłów było przeciw przyjęciu konstytucji, a jeden z nich, poseł kaliski Jan Suchorzewski wyciągnął na środek sali swojego kilkuletniego syna grożąc: „Zabiję własne dziecię, aby nie dożyło niewoli, którą ten projekt krajowi gotuje”. Chłopca odebrano ojcu a posła uciszono. Konstytucja została przyjęta.
Wprowadzała nowe zasady zarządzania krajem: likwidowała wolną elekcję i liberum veto, wprowadzała podatki na utrzymanie armii, pewne prawa nadawała mieszczanom.
Czy to uratowało Polskę przed upadkiem? Na to pytanie odpowiada dalszy bieg historii, do poznania której zachęcamy przy okazji tego narodowego święta.

Nauczyciele historii