Zajęcia edukacyjne na temat bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwie rolnym „Bezpieczna wieś”

Zajęcia edukacyjne na temat bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwie rolnym „Bezpieczna wieś”

16 i 18 lutego 2021 r. w Szkole Filialnej w Lechówku i w Szkole Podstawowej w Łagowie odbyły się szkolenia dla dzieci młodszych z klas I-III zorganizowane przez pracowników KRUS-u. 

Panie przeprowadziły zajęcia edukacyjne na temat bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwie rolnym „Bezpieczna wieś”. W przystępny i ciekawy sposób za pomocą plansz panie przedstawiły wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego , których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Uczniowie chętnie brali udział w spotkaniach, z zaangażowaniem udzielali odpowiedzi.

Na zakończenie szkolenia dzieci podziękowały pracownikom KRUS-u i otrzymały piękne kolorowanki, utrwalające ich wiadomości na temat bezpiecznego zachowania się w gospodarstwie rolnym. 

Galeria zdjęć »