W drogę bez drogowskazów. W drogę po własny los...


Autor: mgr Elwira Wrona

„W drogę bez drogowskazów. 
W drogę po własny los...”

To motto przyświecało w trakcie  uroczystego zakończenia  roku szkolnego absolwentom Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Łagowie i uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia.

Do niego odnieśli się w swoim przemówieniach Burmistrz Miasta i Gminy Łagów pan Paweł Marwicki  jak i Dyrektor szkoły pan Zdzisław Zwoliński. Podkreślili, że uczniowie dostali wiedzę, która procentować będzie w kolejnych etapach edukacji.  To jak ja wykorzystają zależeć będzie tylko od nich.

W przemówieniach padły  również słowa wzajemnych podziękowań ze strony władz gminy i szkoły. Dzięki współpracy udało się w tym roku szkolnym zrealizować wiele projektów.
Po tych słowach nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły z rąk ósmoklasistów  młodszym kolegom.

W dalszej kolejności burmistrz pan Paweł Marwicki wręczył stypendia uczniom klas ósmych, którzy na świadectwie kończącym szkołę osiągnęli średnią ocen powyżej 5,0. Byli to Elżbieta Wójcik i Patryk Róg.

Następnie dyrektor pan Zdzisław Zwoliński wręczył świadectwa z tzw. paskiem. Trafiły one w ręce Elżbiety Wójcik i Patryka Roga. Za najwyższą średnią ocen nagrodę otrzymała również absolwentka szkoły branżowej Aleksandra Kawalec.

Kolejne nagrody trafiły w ręce wolontariuszek roku – Mai Wojciechowskiej i Kingi Borek. Natomiast  zasłużeni sportowcy otrzymali honorowe medale.

Następnie ósmoklasiści podziękowali burmistrzowi, dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom  za przekazaną wiedzę, wsparcie, wyrozumiałość szczególnie w ostatnich miesiącach nauczania zdalnego.

Na zakończenie uroczystości nagrody za udział w konkursie ekologicznym trafiły w ręce uczniów klas siódmych.

W tym roku szkolnym tylko ósmoklasistom dane było spotkać się w  tzw. komplecie.
Uczniowie pozostałych klas świadectwa odebrali w klasach, podzieleni na grupy z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Najmłodsi, tj. dzieci z klas 0 i punktów przedszkolnych podsumują bieżący rok szkolny w poniedziałek 29 czerwca 2020r.

Galeria zdjęć »