Egzamin ósmoklasistów w reżimie sanitarnym

Autor: mgr Elwira Wrona

Egzamin ósmoklasisty rozpoczął się dziś o godzinie 9:00 testem z języka polskiego dla około 347 700 uczniów z  ponad 12 tysięcy szkól podstawowych.
W naszej placówce do sprawdzianu przystąpili wszyscy ósmoklasiści - 38 osób.
Uczniowie mieli 120 minut na rozwiązanie 22 zadań, w tym kilku dotyczących „Quo vadis” i napisanie przemówienia lub opowiadania.

Sprawdziany potrwają trzy dni, a od ich wyników zależy rekrutacja do wymarzonych szkół ponadpodstawowych.

W tym roku jest nietypowo. Standardowo sprawdzian przeprowadzany był w kwietniu, ale w związku z pandemią - podobnie jak matury - przesunięto go w tym roku na czerwiec i odbywa się w reżimie sanitarnym.

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny sprawdzian dla uczniów szkół podstawowych. To też najmłodszy wśród egzaminów zewnętrznych. W tym roku jest przeprowadzony dopiero po raz drugi. W pewnym sensie zastępuje zlikwidowany sprawdzian szóstoklasisty i egzamin gimnazjalny, które przeprowadzano na zakończenie kolejnych etapów edukacji przed likwidacją gimnazjów.

Ósmoklasistom życzyć wypada połamania … długopisów.

Galeria zdjęć »