Kurs prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B

Kurs prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B.
Planowany termin szkolenia teoretycznego: 15-19.07.2020 r.
Grupa przedpołudniowa - od godz. 8.00
Grupa popołudniowa - od godz. 15.30

Wymagany wiek do rozpoczęcia szkolenia:

  • AM - 13 lat i 9 m-cy
  • A1 - 15 lat i 9 m-cy
  • A2 - 17 lat i 9 m-cy
  • A - 19 lat i 9 m-cy - jeśli masz już od co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii A2
    23 lata i 9 m-cy - jeśli nie masz od co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii A2
  • B - 17 lat i 9 m-cy
Osoby, które posiadają lub nie posiadają PKK, proszone są o kontakt pod
nr tel 600-547-569 lub 734-472-452.

Osoby niepełnoletnie mogą rozpocząć szkolenie wyłącznie za pisemną zgodą Rodzica lub Opiekuna Prawnego

Zapraszam