Podsumowanie całorocznej akcji „Zakręcona Klasa” i „Zakręcony Uczeń”

W roku szkolnym 2019/20 uczniowie Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie brali udział
w akcji Szkolnego Klubu Wolontariatu „Zakręcona Klasa” i „Zakręcony Uczeń”.

Rywalizacja klas odbywała się w dwóch kategoriach: klasy młodsze 1–3 SP oraz klasy starsze 4–8 SP i BS w Łagowie. Ich zadaniem było zebranie jak największej ilości plastikowych zakrętek, które zostały przekazane na rzecz dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących w gminie Łagów.

Ogromnie dziękujemy wszystkim klasom za włączenie się do akcji. W sumie udało się zebrać aż 211450 sztuk zakrętek.

Niniejszym ogłaszamy, iż tytuł „Zakręconej Klasy” w kategorii klas młodszych otrzymuje Szkoła Filialna w Lechówku.

Tytuł „Zakręconej Klasy” w kategorii klas starszych otrzymuje klasa 4b.
                                                                                                 
Oraz tytuł „Zakręconego Ucznia” otrzymuje Filip Moniewski kl. 8b.

Gratulujemy! Bardzo dziękujemy za olbrzymie zaangażowanie, której finałowym celem była pomoc potrzebującym oraz działania proekologiczne.

Koordynatorzy SKW:
M. Woźniak – Gulińska, M. Rugała, E. Rycąbel