Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Angielskiego

W roku szkolnym 2019/20 uczniowie klas 4 – 7 Szkoły Podstawowej w Łagowie brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego PINGWIN 2019.

Swoje wiadomości językowe sprawdzało aż 33 uczniów. Wszyscy uzyskali dyplomy uznania, a testy konkursowe najlepiej napisali:

Klasa 4
 • Julia Sadłowska
 • Jan Gadowski
 • Kacper Kołbuc

Klasa 5
 • Kacper Partyka
 • Roksana Łata
 • Konrad Śliwiński

Klasa 6
 • Agata Gaździk
 • Radosław Oszuściński
 • Paweł Łata

Klasa 7
 • Klaudia Rządkowska
 • Wiktoria Czekaj
 • Klaudia Biesiada

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników i zachęcamy do sprawdzania swojej wiedzy językowej w przyszłym roku szkolnym. Więcej informacji o konkursie na stronie: https://www.edi.edu.pl/

Koordynatorzy:
M. Rugała i S. Woźniak