Próbny egzamin ósmoklasisty – Informacje

Autor: mgr Elwira Wrona

Nasza szkoła przystępuje do przeprowadzenia próbnych sprawdzianów online dla uczniów klas ósmych.

Będą się one odbywać według następującego harmonogramu:

  • 30 marca 2020r. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
  • 31 marca 2020r. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
  • 1 kwietnia 2020r. (środa), ok. godz. 9:00 – język angielski.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu
w arkuszach z języka angielskiego, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Szczegółowe informacje umieszczone są stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: