Wiosenna przerwa świąteczna

W dniach od 9 do 14 kwietnia 2020r. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. 

W tym czasie. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej  »