Stan epidemii - nauczanie na odległość do 10 kwietnia 2020r.

20 marca 2020r. wprowadzony został stan epidemii.

Okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ulega wydłużeniu do 10 kwietnia 2020r.

W dniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej szkoły będą realizowały nauczanie na odległość.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej  »