„Cały Łagów czyta dzieciom”

„Cały Łagów czyta dzieciom”
29 maja po raz kolejny w naszej szkole odbyła się akcja „ Cały Łagów czyta dzieciom”. 
Jak słusznie zauważył dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie pan Zdzisław Zwoliński
czytanie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania każdego człowieka. 
Uroczystość rozpoczęło przedstawienie pt.„ Czytanie – ważna spraw, wie o tym smok Barnaba” w wykonaniu najmłodszych aktorów z grupy teatralnej „ Mały Arlekin”. 
Następnie zaproszeni goście czytali dzieciom przygotowane lektury. W akcji wzięli udział: Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łagów pani Paulina Duda, Przewodnicząca Rady
Rodziców pani Dorota Łach, dyrektor Banku Spółdzielczego w Łagowie pani  Aneta Krowińska, pracownik Nadleśnictwa Łagów pani Monika Karst, dzielnicowa pani Natalia Polaczek, pielęgniarka szkolna pani Teresa Sasak, psycholog szkolny pani  Magdalena Baka- Niedbała, pedagog szkolny pani Agnieszka Jakubczyk, logopeda pani  Anna Błońska, Przewodniczący Komisji Oświaty pan Arkadiusz Sobieraj oraz dyrekcja szkoły w Łagowie: pani Ewa Mikulko, pan Mirosław Gadowski oraz pan Zdzisław Zwoliński. Nad całością uroczystości czuwali opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego: pani Marzena Dzioba , pani Małgorzata Walkowicz i pani Monika Durlej oraz bibliotekarz szkolny pani Bernardyna Czekaj wraz z uczniami należącymi do aktywu bibliotecznego.

 Galeria: