Oko w oko z ortografią

Oko w oko z ortografią

 Bartek Kozłowski laureatem konkursu ortograficznego

   

25 kwietnia  w szranki z językiem ojczysty stanęło 25 przedstawicieli z klas siódmych i ósmych z województwa świętokrzyskiego. Wszyscy mieli jeden cel – wygrać IV Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Oko w oko z ortografią”. Zawodnicy musieli napisać niełatwe dyktando 

„O dwóch siostrach z łysieckiego pałacu” i rozwiązać szereg zadań ortograficznych. 

Na niełatwy pojedynek z ortografią zdecydowało się dwadzieścia szkół z województwa świętokrzyskiego. Eliminacje szkolne odbyły się w lutym, etap powiatowy w marcu.

Wszystkie prace zostały bardzo uważnie sprawdzone, gdyż czasem o wygranej decydował przecinek lub niewielki błąd literowy. Rywalizacja była zacięta, a ortograficzne zmagania zakończyły się bardzo pomyślnie dla naszego ucznia Bartka Kozłowskiego, który zajął II miejsce.

Oprócz nagród, dodatkowym atutem konkursu jest to, że zgodnie z zarządzeniem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty może on zostać wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, co umożliwia laureatom otrzymanie dodatkowych punktów podczas rekrutacji do szkół średnich.

Galeria: