Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Łagowie w klasach 4 – 8 i Szkoły Branżowej odbyły się w tym roku szkolnym 12 X 2023. W połowie września  ruszyła kampania wyborcza.Kandydaci do Zarządu Samorządu Uczniowskiego przygotowali plakaty przedstawiające ich programy wyborcze, w których opisali pomysły odnośnie działalności Samorządu Uczniowskiego. Wszystkie plakaty uczniów zostały wywieszone na II piętrze szkoły. Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostali powołani uczniowie z największą ilością głosów. Z klas 4 -6 i Szkoły Branżowej po jednym kandydacie z każdej klasy, natomiast z klas 7 -8 po dwóch kandydatów z każdej klasy. 

Pod koniec września  powołana została Szkolna Komisja Wyborcza na czele z przewodniczącym. W skład Komisji Wyborczej wchodził jeden przedstawiciel z każdej klasy. Na zebraniu  w dniu 9 X 2023 r. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego zapoznali członków Komisji Wyborczej  z ich obowiązkami wynikającymi z pełnionych funkcji. 

12 października  2023 roku odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie głosowali od godz. 9:30 do 11:30 na I piętrze szkoły. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwali Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. Po zakończonych wyborach głosy zostały wyciągnięte z urn i dokładnie policzone. Następnie został spisany protokół, a wyniki ogłoszone w dzienniku Librus. 16 X 2023 odbyło się zebranie członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego w celu wybrania prezydium. Podczas tajnego głosowania na podstawie zdobytych głosów zgodnie z regulaminem wybrano przewodniczącego, zastępcę, sekretarza oraz powołano sekcje.

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024:

Przewodniczący: Kacper Kołbuc

Zastępca: Julia Sadłowska 

Sekretarz: Julia Zielińska 

Sekcja organizacyjno – porządkowa:

Antonina Jakubczyk, Natalia Łodej, Nikola Skowrońska, Tatiana Czerwiec.

Sekcja informacyjna:

Agata Czekaj, Sandra Kotwa,  Kacper Wasik, Nikola Czajkowska

Sekcja dekoracyjna:

Anna Lech, Szymon Kwiatek, Adam Kaczmarzyk, Adam Wójcik

Serdecznie gratulujemy nowemu Zarządowi Samorządu Uczniowskiego. Życzymy wytrwałości i pomysłowości w realizowaniu obietnic wyborczych.

Autor: Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Galeria: