„Wygrajmy ze smogiem” NASK ESA

„Wygrajmy ze smogiem” NASK ESA

Autor: Jolanta Świt

W październiku 2022 roku Gminny Zespół Szkół przystąpił do ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej dla szkół podstawowych „Wygrajmy ze smogiem”. 

Przez dwa lata nasza szkoła realizowała szereg działań o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i warsztatowym. W ramach tego przedsięwzięcia szkoła nawiązała współpracę z Europejskim Instytutem na rzecz Demokracji oraz NASK ESA (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Edukacyjna Sieć Antysmogowa). Najważniejszym celem projektu była edukacja dzieci i młodzieży, rodziców oraz dostarczenie narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli w obszarze ochrony czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie oraz możliwych działań, które pozwolą na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Szkolnymi koordynatorami projektu są: Jolanta Świt i Małgorzata Woźniak-Gulińska. 

Realizacja programu zaczęła się od szeregu szkoleń dla koordynatorów projektu w szkole. Łącznie wszystkich szkoleń odbyło się 42. Następnym krokiem realizacji zadań w ramach tego programu była kampania informacyjna – ulotki dla rodziców podczas Spotkania z Rodzicami w dniu 10 maja 2022 roku, gazetki informacyjne, plakaty w szkole, informacja dla nauczycieli o realizowanym programie. Przez kolejny rok szkolny 2022/2023 działania w ramach programu skupiły się na dostarczeniu uczniom jak największej wiedzy z zakresu smogu i zmian klimatu oraz przygotowanie młodzieży do udziału w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Antysmogowej. 

Dla uczniów klas IVa, Va, Vb, VIIa, VIIb, VIIIa i VIIIb zostały przeprowadzone warsztaty na temat smogu, skutków tego zjawiska na zdrowie i życie człowieka. Zrealizowano warsztaty: „Wygraj ze smogiem”, „Co wisi w powietrzu”, „Wstrzymaj oddech – smog-talk” gdzie uczniowie dowiedzieli się: Co to jest smog?, Jak powstaje smog?, Co to jest PM 10, PM2,5?, Co to jest benzopiren?, Jak smog wpływa na zdrowie?, Dlaczego powietrze jest zanieczyszczone?, Co to jest niska emisja?, Jakie rozwiązania prawne są konieczne, aby poradzić sobie z problemem?, Jak chronić się przed smogiem? 

Kolejnym działaniem podjętym w ramach realizacji programu było przygotowanie uczniów do II Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej. Na dodatkowych zajęciach prowadzonych przez p. Jolantę Świt i p. Małgorzatę Gulińską chętni uczniowie z klas VII i VIII poznawali szczegółowe zapisy dotyczące smogu, wielkości cząsteczek PM2,5, PM10 oraz analizowali dane smogowe dla wybranych miast w Polsce. Do drugiego etapu zakwalifikowało się dwóch uczniów z klasy VIIIb: Konrad Śliwiński i Patryk Maluszczak. W dniu 14 kwietnia 2023 roku uczniowie zmierzyli się z 40 pytaniami konkursowymi dotyczącymi bardzo obszernej wiedzy o zanieczyszczeniach powietrza i wody w Polsce i na świecie. 

Liczymy, że zdobyta wiedza przez uczniów pozwoli im lepiej dbać o nasze środowisko i będziemy żyć w czystszym powietrzu.

Galeria zdjęć »