Podsumowanie projektu „Teatr Działa!”

Podsumowanie projektu „Teatr Działa!”

Autor: Elwira Wrona

7 czerwca w Wojewódzkim Domu Kultury pokazano przedstawienie pt. „Drzewo” na motywach bajek Ezopa. Było ono ostatnią fazą realizowanego przez ŚCDN projektu „Teatr Działa!”. 

Wystąpiły w nim uczestniczki ww. inicjatywy – trzynaście nauczycielek ze szkół podstawowych, średnich, przedszkoli z województwa świętokrzyskiego. Były to reprezentantki z dziewięciu placówek. Naszą szkołę reprezentowała pani Elwira Wrona. Pod kierunkiem koordynatorki pani Izabeli Kalety uczestniczki stworzyły autorski scenariusz, choreografię, dekorację, rekwizyty, maski. Na przedstawienie finałowe zaproszeni zostali dyrektorzy szkół realizujących przedsięwzięcie. Z rąk Małgorzaty Łakomiec – dyrektora ŚĆDN odebrali certyfikaty udziału szkoły w projekcie.

Pierwszym etapem podsumowania ww. inicjatywy był udział grup teatralnych w Świętokrzyskim Przeglądzie Teatrów Szkolnych, który odbył się 29 i 30 marca w Wojewódzkim Domu Kultury. Grupa teatralna z naszej szkoły zdobyła wyróżnienie prezentując przedstawienie „Gad”.

Głównym celem projektu było wsparcie nauczycieli w zakresie prowadzenia teatrów szkolnych – dziecięcych i młodzieżowych, wyzwalanie u uczniów twórczości i kreatywności poprzez teatr, integrowanie środowiska nauczycieli prowadzących teatry szkolne, aktywizowanie dzieci i młodzieży po okresie pandemii oraz w sytuacji pobytu dzieci z Ukrainy w szkołach województwa świętokrzyskiego.

Projekt rozpoczął się konferencja inaugurującą 27 września 2022 r. Spotkania trzynastu uczestniczek z prowadzącą Izabelą Kaletą i innymi specjalistami trwały przez cały rok.  Koordynatorka Izabela Kaleta planuje już trzecią edycję projektu „Teatr Działa!” – „Bo scena teatralna to dobra szkoła” – mówi krótko cytując klasyków.

Galeria zdjęć »