Roksana Kołbuc zwyciężczynią II Ogólnopolskiego Konkurs Retorycznego

Roksana Kołbuc zwyciężczynią II Ogólnopolskiego Konkurs Retorycznego

Autor: Elwira Wrona

5 maja w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II odbyła się gala finałowa II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego. 

Podczas uroczystości swoje zdolności prezentowało 20 uczniów, którzy wygłosili mowę sądową, doradczą lub popisową. 

Założenia inicjatywy korespondują z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 w zakresie działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy. 

Nasza uczennica Roksana Kołbuc wygłaszając mowę sądową w obronie Jacka Soplicy – bohatera naszego eposu narodowego – zachwyciła jurorów, którzy przyznali jej maksymalną liczbę punktów przyznając tym samym tytuł zwyciężczyni i laureatki II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego.

Obecny na gali Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek pogratulował wszystkim uczestnikom, którzy reprezentowali bardzo wysoki poziom. Kilkukrotnie podkreślił, że zdolności retoryczne przydają się w wielu aspektach aktywności zawodowej człowieka. Zwracając się do laureatów, finalistów konkursu, życzył młodym ludziom, aby w przyszłości zajmowali stanowiska i wykonywali zawody, które pozwolą im na pełne wykorzystanie posiadanych talentów i kompetencji. 

II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny był skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i składał się z trzech etapów:

  • szkolnego – test pisemny sprawdzający m.in. umiejętności stylistyczno-językowe i analityczno-interpretacyjne w zakresie odczytywania tekstów kultury,
  • wojewódzkiego – w części pisemnej zakładał przygotowanie przemówienia lub listu otwartego na wskazany temat, zadanie w części ustnej polegało na prezentacji zredagowanego tekstu, 
  • ogólnopolskiego – zadanie polega na wygłoszeniu 5- 7-minutowej mowy z wybranej kategorii: mowa sądowa – oskarżenie/obrona, mowa doradcza – zachęcenie/odwodzenie, mowa popisowa – pochwała/nagana.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania. 

Do etapu wojewódzkiego przystąpiło 34 uczniów z 11 województw. W finale ogólnopolskim wzięło udział 20 uczniów z województw: lubelskiego, małopolskiego, śląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, podkarpackiego, lubuskiego i świętokrzyskiego.

Finaliści w swych mowach odwoływali się do postaci literackich, polskich postaci historycznych z XIX i XX wieku lub bohaterów mitycznych i historycznych starożytnej Grecji.

Konkurs został zorganizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz kuratorami oświaty. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

Galeria zdjęć »