XVI Gminny Konkurs Recytatorski

XVI Gminny Konkurs Recytatorski

Autor: Elwira Wrona

Od kilku tygodni uczniowie klas IV – VIII w swoich klasach, szkołach konkurowali ze sobą słowem poetyckim, by móc zakwalifikować się do XVI Gminny Konkurs Recytatorski.

Wreszcie 24 kwietnia w naszej szkole spotkało się 29 najlepszych recytatorów ze szkół podstawowych w: Łagowie, Piotrowie,  Zbelutce Starej. 

Dobór repertuaru recytatorskiego był dowolny, mogły to być utwory liryczne, jak i fragmenty prozy. 

W większości słyszeliśmy zabawne teksty J. Tuwima, J. Brzechwy, choć nie zabrakło poważniejszych tekstów T. Różewicza, S. Mrożka czy Z. Herberta. Występ przed publicznością, ba – samo wyjście po kilku schodkach na scenę początkowo sparaliżował występujących. Dla większości z nich nie była to pierwszyzna, więc podołali wyzwaniu i stresowi. 

Kilku cennych uwag na temat publicznej recytacji udzielił przewodniczący jury pan Wiesław Nawrocki.

Po wysłuchaniu prezentacji jury wyłoniło najlepszych:

  • I miejsce wywalczył Bartosz Lisiński – SP Piotrów,
  • II – Wojciech Herbuś – SP Łagów,
  • III – Martyna Forma – SP Zbelutka Stara.

Jurorzy przyznali również wyróżnienia dla: Gabrieli Jankowskiej, Oliwii Łaty, Oliwii Gałki i Michała Biesiady. 

Wszystkim zwycięzcom, wyróżnionym gratulujemy.

Galeria zdjęć »