Projekt eTwinning – Exchanging Christmas Cards

Projekt eTwinning – Exchanging Christmas Cards

Autor: Małgorzata Rugała

W grudniu 2022 r. 22 uczniów naszej szkoły miało szansę na wymianę kartek świątecznych w ramach międzynarodowego projektu eTwinning. 

Partnerem projektu byli uczniowie uczący się języka angielskiego ze szkoły podstawowej w Rhede w Niemczech. Realizacja projektu polegała na samodzielnym przygotowaniu kartek świątecznych w języku angielskim i ich wymianie z uczniami z kraju partnerskiego. Świąteczne kartki zostały wysłane pocztą. 

Projekt miał na celu rozwinięcie kreatywności uczniów, umożliwienie doskonalenie języka angielskiego i poznanie innej kultury.

Koordynator projektu:
Małgorzata Rugała

Galeria zdjęć »