Próbna ewakuacja

Próbna ewakuacja

Autor: Elwira Wrona

9 listopada odbyła się w naszej placówce próbna ewakuacja.

Po sygnale dźwiękowym w postaci – trzech długich dzwonków uczniowie wraz z nauczycielami opuścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki, czyli boisko szkolne. Nauczyciele przekazali dyrektorowi panu Mirosławowi Gadowskiemu – prowadzącemu akcję ewakuacyjną informacje dotyczące stanu liczebności klas.

Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, a także innym osobom, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. 

Dyrektor pan Mirosław Gadowski podsumowując akcję stwierdził, że uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy pracownicy obsługi, zachowali środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu zbiórki.

Takie alarmy próbne to bardzo ważne kwestie, które przygotowują nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach.

Galeria zdjęć »