Ślubowanie klas sportowych

Ślubowanie klas sportowych

Autor: Elżbieta Zwolińska

26 października 2022 r. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy sportowej. W uroczystości wzięli udział Pan Burmistrz Paweł Marwicki, przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury Fizycznej i Sportu przy Radzie Miejskiej Zuzanna Grochowina, Dyrekcja szkoły oraz rodzice uczniów. 

Na początku Dyrektor Zdzisław Zwoliński przywitał wszystkich zebranych.

Uczniowie zostali przedstawieni podczas prezentacji multimedialnej przygotowanej przez nauczycieli wychowania fizycznego a, następnie przystąpili do rywalizacji by dowieść dojrzałości do bycia uczniem oddziału sportowego. Po prezentacji sprawności, umiejętności i wiadomości nasi sportowcy złożyli ślubowanie przed pocztem sztandarowym.

W rocie ślubowania zwarte było zobowiązanie do pracy nad swoim charakterem, do postępowania z duchem fair play, rozwijania pasji sportowej, swoich umiejętności oraz godne reprezentowanie szkoły. 

Po złożeniu ślubowania Pan Burmistrz wręczył na ręce przewodniczącego klasy IVb koszulki sportowe. Następnie pani Zuzanna Grochowina wręczyła uczniom oryginalne breloczki w kształcie piłki, które zostały przygotowane w drukarce 3D zakupionej w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości. 

Rodzice wręczyli słodkie upominki. Po burzy oklasków uczniowie udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców. 

To już czwarta klasa sportowa która rozpoczęła swoją przygodę ze sportem w naszej placówce.

Wychowawca klasy Elżbieta Zwolińska 

Galeria zdjęć »