Laboratoria Przyszłości w naszej szkole

Laboratoria Przyszłości w naszej szkole

Autor: Michał Łebek

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Łagowie oraz Szkoła Filialna w Lechówku otrzymały wsparcie finansowe na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – Laboratoria Przyszłości.

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych.

Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. 

W ramach programu nasze szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. To nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym.

Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych,  technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Laboratoria Przyszłości to krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

Obie szkoły w ramach programu zakupiły nowoczesny sprzęt w kwocie 130 000 zł.

Obecnie w skład wyposażenia podstawowego, które otrzymaliśmy wchodzą:

  • Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.).
  • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami.
  • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (aparaty, mikrofony, oświetlenie oraz gimbale).
  • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).
  • Roczny zapas filamentu.
  • Kodowanie Korbo.
  • Robot edukacyjny Q-scout.
  • Długopisy 3D Creality z zapasem fi lamentu.
  • Krzesła obrotowe Smart.
  • Labirynt Scottie Go.

Nasza szkoła skompletowała również w ramach programu fantastyczną pracownię kulinarną, w której uczniowie mieli już przyjemność przyrządzać pierwsze potrawy.


Drukarka 3DPracownia kulinarna