Wspomnienie ojców pieśnią jest dla synów…

Autor: mgr Elwira Wrona

Wspomnienie ojców pieśnią jest dla synów…
23 maja 1976r., czyli 46 lat temu –  Szkoła Podstawowa w Łagowie zaczęła nosić imię Batalionów Chłopskich. Był to dowód wdzięczności społeczności lokalnej, nauczycieli, władz szkoły.

Skąd ten wybór?

Po porażce wrześniowej 1939 r. Polacy nie pogodzili się z tym. Dlatego zaczęli tworzyć ruch oporu przeciwko okupantowi niemieckiemu. Jedną z dwóch największych, obok Armii Krajowej, były Bataliony Chłopskie. W szczytowym okresie Bataliony Chłopskie, pod dowództwem gen. Franciszka Kamińskiego liczyły 160 tysięcy żołnierzy. Z tego co trzeci pochodził z województwa kieleckiego.

Nasze środowisko lokalne Łagowa  i okolicznych wiosek popierało wstępowanie w szeregi tej organizacji. Na przełomie 1943 i 1944r. został utworzony oddział  pod dowództwem Eugeniusza Fąfary, pseudonim Nawrot, który w szczytowym okresie liczył 200 partyzantów.

Na trenie Łagowa członkowie Batalionów Chłopskich, oprócz akcji bojowych i dywersyjnych, organizowali tajne nauczanie oraz udzielali schronienia Żydom.

Dziś bez akademii, pocztu sztandarowego, kwiatów, w ciszy oddajmy hołd naszym przodkom – żołnierzom Batalionów Chłopskich.

Ilustracja - domena publiczna, źródło: Biblioteka Cyfrowea WBP w Lublinie.