Dzień Europy

Dzień Europy

Autorzy: Małgorzata Rugała, Barbara Sadłowska, Grzegorz Bera

W dniu 9 maja we wszystkich krajach UE obchodzony jest Dzień Europy. Jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. Oficjalne święto Unii Europejskiej, zostało ustanowione w rocznicę przedstawienia Planu Schumana 9 maja 1950 roku, który dał początek zjednoczeniu Europy. Starszemu pokoleniu data 9 maja wciąż kojarzy się z zakończeniem II wojny światowej w Europie.

Przedstawiając ideę zjednoczonej Europy w 1950 roku, Robert Schuman ówczesny francuski minister spraw zagranicznych zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano już w rok później. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

Oficjalnie Unię Europejską powołano do życie dopiero 1993 na mocy traktatu z Maastricht. Polska wraz z 9 innymi państwami głównie Europy Wschodniej została przyjęta do UE w dniu 1 maja 2004r.

Zachęcamy wszystkich do obejrzenia krótkich  prezentacji multimedialnych;

Małgorzata Rugała
Barbara Sadłowska
Grzegorz Bera

Galeria zdjęć »