Egzamin na Kartę Rowerową

Egzamin na Kartę Rowerową

Autor: Wiesław Nawrocki

W dniach 19.10.2021 r., 2.11.2021 r. i 3.11.2021 r. w Szkole Podstawowej w Łagowie odbywał się egzamin na kartę rowerową. 

Część teoretyczna odbyła się w dniach 19.10.2021 r. i 2.11.2021 r.

Sprawdzenie wiadomości odbyło się w formie pisemnej i polegało na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 25 pytań. Do pozytywnego zaliczenia testu należało uzyskać minimum 80% prawidłowych odpowiedzi.

Zakres tematyczny testu obejmował ogólne przepisy ruchu drogowego, rozpoznawanie znaków i sygnałów drogowych, wyposażenie roweru, pierwszeństwo przejazdu, zachowanie rowerzysty i pieszego na drodze oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Część praktyczna odbyła się w dniu 3.11.2021 r.

Ocenie podległo:

  • płynne wykonywanie manewrów w ruchu drogowym podczas jazdy rowerem,
  • odpowiednia pozycja rowerzysty podczas jazdy oraz umiejętność zwracania uwagi na znaki i innych uczestników ruchu drogowego,
  • umiejętne sygnalizowanie zmian kierunku jazdy oraz upewnianie się o możliwości ich wykonania,
  • jazda wytyczonym pasem ruchu oraz umiejętność hamowania i zatrzymywania pojazdu w określonym miejscu.

Do części teoretycznej przystąpiło 35 uczniów, z czego 15 uzyskało wynik pozytywny. Do części praktycznej przystąpiło 15 uczniów, wszyscy otrzymali wynik pozytywny, a sam egzamin wzbudził u uczniów ogromne emocje.

Serdeczne podziękowania kierujemy do policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach za pomoc w przeprowadzeniu części praktycznej egzaminu. Mamy nadzieję, że nasza współpraca poprawi bezpieczeństwo na lokalnych drogach.

Galeria zdjęć »