Kolejny sukces w konkursie ekologicznym

Kolejny sukces w konkursie ekologicznym

Autor: mgr Bożena Kozieł

Uczniowie naszej szkoły w składzie: Zuzanna Bera kl. 8a, Amelia Sadłowska kl.5a, Julia Sadłowska kl.5a, Aleksandra Kołodziej kl.5a i Agata Czekaj kl.5a uczestniczyli w XII edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY - ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE”.

Celem konkursu było propagowanie postawy proekologicznej poprzez aktywny udział w działaniach grupy rówieśniczej oraz wzrost świadomości i umiejętności zmniejszania negatywnego wpływu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów na środowisko naturalne.

Członkowie ekozespołu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez firmę AURAEKO, które ze względu na trwającą pandemię zostały wręczone przez dyrektora GZS w Łagowie pana Zdzisława Zwolińskiego.